โบว์

  • 2 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

มีเจ้าของห้องคอนโดเอื้ออาทรให้ โดยเจ้าของยังผ่อนไม่หมด เราสามารถซื้อต่อได้หรือไม่ ผิดกฎหมายไหม และมีเงื่อนไขรายได้ผู้ซื้อหรือไม่ ว่าต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไร

Compare listings

เปรียบเทียบ