โบว์

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

มีเจ้าของห้องคอนโดเอื้ออาทรให้ โดยเจ้าของยังผ่อนไม่หมด เราสามารถซื้อต่อได้หรือไม่ ผิดกฎหมายไหม และมีเงื่อนไขรายได้ผู้ซื้อหรือไม่ ว่าต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content