แอน

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

การเคหะมีบริการหลังการขายหรือไม่ค่ะ และมีโครงการที่รับผิดชอบสังคมอย่างไรสำหรับผู้อยู่อาศัย กรณีเกิดน้ำท่วมบ้าน
หมู่บ้านการเคหะศรีสะเกษ ต.ค 64 เกิดน้ำท่วมทางเข้าออกหมู่บ้าน ระดับน้ำสูง ระยะทาง300 เมตร ได้รับความเดือดร้อน ในอนาคตมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร และระหว่างเกิดเหตุการณ์ได้มาดูแลส่วนรวมแล้วหรือไม่ นอกจากมาเยี่ยม มาช่วยเหลืออย่างไร ชุมชนดูแบตัวเองหรือไม่ ฝากไว้ค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content