เอก

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

เราสามารถผ่อนชำระค่างวดกับเคหะในแต่ละเดือนมากกว่า อัตราผ่อนในปัจจุบันได้ไหมครับ เช่น ผ่อน 4000 บาท เติมเงินเข้าไปอีก 1000 เป็น จ่าย 5000 บาท/ เดือน หวังลดเงินต้น น่ะครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content