เอก

  • 2 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

เราสามารถผ่อนชำระค่างวดกับเคหะในแต่ละเดือนมากกว่า อัตราผ่อนในปัจจุบันได้ไหมครับ เช่น ผ่อน 4000 บาท เติมเงินเข้าไปอีก 1000 เป็น จ่าย 5000 บาท/ เดือน หวังลดเงินต้น น่ะครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ