เรืองวิทย์

  • 5 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

ผมเห็นช่อง NBT ตอบคำถาม จัดรายการโดยคุณถนอม ตอน 10:30 แจ้งว่าทางการเคหะรับซื้อห้องคืนจากลูกค้า เจ้าของห้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้า มีรายละเอียดยังไงบ้างครับ (ลูกค้าผ่อนชำระหมดแล้ว โอนจากการเคหะแล้ว)

Compare listings

เปรียบเทียบ