เปรม

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ขออนุญาตสอบถามจนท.ผู้เกี่ยวข้อง
คำถามที่1.
กรณียื่นกู้กับโครงการเคหะฯโดยตรงผ่านแล้ว(สินเชื่อ คบส.)ยังไม่ได้เรียกเซ็นสัญญา ชื่อในโฉนดบ้านและที่ดินเป็นของใคร ตัวอย่าง ถ้ายื่นกู้กับทางธนาคาร ชื่อเป็นของลูกค้าแต่โฉนดตัวจริงอยู่ที่ธนาคารผ่อนหมดค่อยโอนเป็นของลูกค้าแล้วของทางโครงการฯเป็นแบบไหน
คำถามที่2
ถ้ายื่นกู้กับทางธนาคารจะได้เงินบางส่วนมาเป็นเงินสำหรับซื้อของหรือต่อเติมซ่อมแซมบ้าน กับทางโครงการฯมีแบบนี้ไหม หรือมีแค่ราคาผ่อนบ้านอย่างเดียว
คำถามที่3
วันที่จนท.สำนักงานโครงการฯนัดให้เราไปเซ็นสัญญา เราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ประมาณเท่าไหร่
คำถามที่4
เราจะได้รับกุญแจบ้านและเข้าไปในบ้านได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้เราแค่ทราบผลว่าอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา
ขอจนท.เข้าไปดูด้านในบ้านจริงแต่ไม่สามารถเข้าได้ และทางโครงการต้องดำเนินเรื่องน้ำเรื่องไฟให้เราไหมหรือเราต้องดำเนินการเอง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content