อาคิรา

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

อาศัยอยู่แฟลต ชั้น 5 (ชั้นสูงสุด) ต้องการซ่อม และเปลี่ยนแปลงห้อง ต้องติดต่อทางการเคหะเพื่อขออนุญาต หรือมีข้อแนะนำ หรือกฎอะไรบ้างไหม? ดูรายละเอียดจากที่ไหนได้บ้าง?

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content