อัญชลี นิลโกศล

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

เป็นผู้ซื้อทรัพย์ห้องชุดของบ้านเอื้ออาทรได้โดยการจำนองติดไป จึงอยากจะยื่นกู้กับทางการเคหะ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content