อังคณา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

คือได้เช่าห้องในเคหะเอื้ออาทร แล้วมีปัญหาภายในห้องคือน้ำตัน น้ำผุด น้ำไม่ไหล แต่พอมีปัญหาครั้งแรกก็แจ้งทางนิติเค้ามาดูให้ ทำให้ แล้วมีปัญหาเหมือนเดิมอีกครั้งที่2 ก็แจ้งเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เค้าบอกว่า ถ้ามีปัญหาภายในห้องต้องหาช่างมาซ่อมเองไม่ใช้ให้ทางนิติซ่อมให้ตลอด แล้วพูดแบบห้องของเรามีปัญหาหลายครั้ง เกิดจากเศษลงไปติดในท่อ แล้วคือห้องอื่นไม่มีปัญหานี้เลยหรอค่ะ แต่นิติก้มาซ่อมให้ค่ะ แต่ครั้งคนที่มาซ่อมของค่าซ่อมจากเจ้าของเป็นจำนวนเงิน 200บาท ค่ะ สงสัยว่าถ้าเกิดปัญหาแแบบนี้เราควรซ่อมเองหรอค่ะหรือทางนิติดูแลแบบนี้หรอค่ะ😊

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content