ออย

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

สวัสดีครับกระผมอยากเสนอแนะเรื่องการชำระเงินค่างวดบ้านครับทำไมต้องรอยอดเงินถึง3วันครับทำไมจ่ายผ่าแอพทุกธนาคารยอดทำไมไม่ตัดเลยครับจ่ายผ่านคิวอาโค้ดแบบวันต่ิวันครับ.
สวัสดีครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content