อรรถพล

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

อยากทราบว่าพอครบ 5 ปีไปยื่นทำเรื่องโอนกับเคหะ เงินค่าโอนเราต้องจ่าย ณ วันไหน วันที่เราเซ็นเอกสารยื่นโอนที่เคหะ หรือวันที่ไปทำเรื่องโอนที่กรมที่ดินครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content