อมรเทพ จตุพรวาที

  • 8 เดือน ที่ผ่านมา

จะรบกวนสอบถามครับ ที่ดินที่เป็นของการเคหะ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่เปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ สามารถซื้อ-ขายได้ไหมครับ
(ถ้าสามารถซื้อ-ขายได้)จะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับในการขอซื้อ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content