อภิวัฒน์

  • 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
  • 1

ตอนนี้ทางเคหะได้ทำการซื่อคืนห้องครับ เนื่องจากผิดนัดชำระ 3 เดือน ต้องทำสัญญาใหม่ แล้วมีค่าปรับ มีดอกเบี้ยซื้อคืน และมีค่าปรับ ผมอยากถามว่า เราต้องทำสัญญาใหม่ภายในกี่เดือนครับ ถึงตะไม่โดนยึดห้องเลย ไม่อยากเสียห้องไป ห้องเป็นชื่อพ่อ แต่ผมเป็นคนผ่อน ช่วงโควิดที่ผ่านมา ประสบปัญหาหนัก ทำให้ไม่สามารถหาเงินมาผ่อนได้ครับ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ