สุรจิตต์ ชุณหะวัต

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ขอความช่วยเหลือเยียวยาค่าเช่าแฟรตปากบึง ตลาดบวร ร่มเกล้า จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบที่ 3 ให้แก่ผู้เช่าด้วย ซึ่งส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อยหาเช่ากินค่ำและทำงานรีบจ้างด้วยครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content