สุดารัตน์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

กรณีที่สนใจจะซื้อห้องเอื้ออาทร แต่ห้องผ่านการใช้งานหรือมีผู้เคยอาศัยอยู่แล้วแบบนี้ทางเคหะจะดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับสภาพห้องให้ใหม่ก่อนการขายหรือส่งมอบมั้ยค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content