สิสิริน

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

-กรณีเป็นผู้ผ่อนบ้านกับการเคหะโดยตรง
ติดสัญญาผ่อน23ปี แต่ละเดือนจ่ายรายเดือน สามารถจ่ายเพิ่มมากกว่ายอดที่กำหนดเองได้ไหมคะ หรือต้องติดต่อเคหะที่เราผ่อนเพื่อขอจ่ายเพิ่ม
-กรณีผ่อนบ้านอยู่ แต่จะต่อเติมต้องขอทางการเคหะก่อนไหมคะ หรือ ติดต่อขอต่อเติมที่อบตได้เลย?

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content