สิตานัน

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

-ทำการเช่าซื้อเคหะฝั่งตึกและเข้าอยู่มาเกือบ 10 ปี และจ่ายชำระทุกเดือน แต่ยังไม่ได้ทำการโอน เราสามารถนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
-ค่าใช้จ่ายในการโอนประมาณเท่าไหร่คะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content