สมพงษ์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าจะไปประมูลห้องชุดของพ่อที่กรมบังคับคดี
มาเป็นของลูกต้องเสียราคาห้อง+ดอกเบี้ยค้างชำระ ที่พ่อยังไม่ได้จ่าย ตรงนี้ต้องเสียเพิ่มมั้ยครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content