สมจิตร ไพรบึง

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ผมผ่อนบ้านเอื้ออาทรที่แปลงยาว ฉะเชิงเทรา..ตั้งแต่ ปลายปี 2558. ถึงตอนนี้ เข้าปีที่ 7 แล้ว..เนื่องจาก ภายในระยะเวลา พ้น5 ปีที่การเคหะแจ้งไว้..(เนื่องจากกระผมไม่สามารถไปโอนหรือทำหนังสือมอบอำนาจแทนได้)…..#กระผมอยากทราบว่าค่าธรรมเนียมโอน..ออกเท่าไหร่ครับ…
ขอบคุณครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content