ศุภนนท์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ตามปกติเมื่อจ่ายค่าเช่าห้องชุด ทางแอพกรุงไทย Next ทางการเคหะจะได้รับข้อมูลการโอนเงินกี่วันครับ และใบเสร็จรับเงินจะได้ภายในกี่วันครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content