ศิริพงษ์ เกตุมณี

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

ป้าผมซื้อบ้านเอื้ออาทรไว้ส่งมา5 ปีโดยประมาณปัจุบันป่วยเป็นมะเร็งขั้นทุพคลภาพจำเป็นต้องส่งต่อใหม (ผู้ป่วยกู้คนเดียว)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content