ศิริพงษ์ หรเวชกุล

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ยื่นเรื่องแล้ว แต่ทางสำนักงานเคหะบอกว่าต้องชำระค่าปรับกับค่าส่วนกลางที่ค้างก่อนจึงจะโอนให้ เรื่องนี้เกี่ยวกับการโอนด้วยหรือ เพราะเราไม่เคยค้างค่างวดกับธนาคารเลย ซึ่งจะให้จ่ายเป็นแสนเวลานี้คงทำไม่ได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content