วีระศักดิ์ คงปรก

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

เช่าซื้อบ้านการเคหะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มผ่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 แต่ค่างวด งวดแรกหักไปพร้อมค่าประกัน เดือนกันยายน 2564 จึงเป็นเดือนที่เริ่มผ่อนตามปกติ ก็จ่ายทุกวันที่1ตรงทุกเดือนจนมาถึงเดือนธันวาคม 2564 จ่าไปสองรอบคือวันที่1 กับวันที่30ธันวาคม เพราะคิดว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้าของเดือนมกราคม2565 ได้ จนกระทั่งมีหนังสือเตือนมาว่าเราผิดนัดการชำระ เดือนมกราคม2565 มีค่าปรับอีก30บาท ต้องจ่ายภายในวันที่28มกราคม2565 แตในใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ มีใบเสร็จรับเงินมาด้วย แจ้งว่าเป็นการรับเงินล่วงหน้าแต่ไม่ได้ระบุเดือนมา แล้วเงินตรงนั้นมันไปอยู่ตรงไหน แล้วถ้าสมมุติว่าผมผ่อนมาถึง3งวดสุดท้าย แล้วผมมีเงินจ่ายหมดก่อน ผมไม่ต้องไปจ่ายซ้ำอีกเหรอครับเพื่อให้เป็นตามกำหนดสัญญา ในเมื่อใบเสร็จที่ออกมามีระบุแค่ค่างวดของเดือนไหน แต่ไม่ระบุยอดคงค้างที่เหลืออยู่ และจำนวนงวดที่จ่ายไปแล้ว อยากทราบจริงๆว่าเงินทีรับล่วงหน้าเอาไปไหน ได้หักยอดให้ผมรึเปล่า

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content