วันวิสาข์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ตอนนี่หมดสัญญาเช่าได้ 4 เดือนแล้ว จะยกเลิกสัญญา แต่ไม่สะดวกเข้าไปที่การเคหะประชานิเวศน์ ของย้ายออกแล้ว สามารถทำได้วิธีไหนบ้างค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content