วรรณา ไวสุภี

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนว่ายังไง เกี่ยวกับการดูแลชุมชนของแต่ท้องที่ เพราะทุกวันนี้ การติดเชื้อในชุมชน ที่มีอยู่ไม่ได้รับการดูแลจากการเคหะ เวลาเก็บเงินค่าโน่นนี่ทำได้ แต่ตอนนี้ไม่ว่าการติกเชื้อของแต่ละชุมชนทำไม่ไม่เข้ามาดูแล การที่ผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมในชุมชนพวกเราไม่ได้รังเกียจ แต่การที่พวกคุณไม่ได้เข้ามาดูแล ปล่อยให้ผู้รวมชุมชนอยู่กันเอง การแต่จะป้องกันกันเอง เข้ามาดูแลหน่อยเถอะค่ะ เพราะที่เห็นอยู่ไม่ว่า คนแก่ เด็ก คนทำงานก็ต้องเสี่ยงทั้งนอกบ้านและ ต้องกับมาเสี่ยงที่บ้านเพราะว่าความไม่เข้าใจ ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการกักตัว หรือการดำรงชีวิตของผู้ติดเชื้อ ว่าเขาควรจะทำอย่างไร ไม่ว่า การกิน การที่จะออกมาเดินรวมกับคนในชุมชน หรือแม้กระทั่งการที่พวกเขาทิ้งขยะที่ผู้ติดเชื้อทิ้งออกมา ในที่สาธารณะของชุมชน พวกเขาก้อไม่มีความรู้ หรือ การทิ้งที่ผิดวิธี ซึ่งคนที่รับช่วงต่อ ก็คือ พนักงบานเก็บขยะ ซึ่งไม่รู้ว่าขยะพวกนั้นติดเชื้อ และล่ามไปติดคนเก็บขยะขาย เจ้าหน้าที่ของเขต ฯลฯ ขอให้พวกคุณสนใจพวกเราและเขาบ้าง การศึกษาไม่ได้มากมายกันทุกคน หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์นะค่ะ จากผู้เช่า 40กว่าปี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content