ลม่อม ศรีเจริญ

  • 9 เดือน ที่ผ่านมา

ถ้าซื้อบ้านหรือห้องพักในโครงการของการเคหะแห่งชาติด้วยเงินสด ดิฉันสามารถขายบ้านหรือห้องพักได้หรือไม่ และขายได้เมื่อใดคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content