ยุทธพงศ์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ขอรายละเอียด สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในการซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินทั่วไป ให้มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เนื่องจากเข้าหน้าเวปแล้วคลิกไปต่อไม่ได้ และในจังหวัดพิษณุโลก ติดต่อได้ที่ไหน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content