ยุคลฉัตร

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

เราทำเรื่องจองบ้านเดี่ยว ที่ อ.โชคชัย จ.โคราช แล้วจะต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอกู้สินเขื่อ กับการเคหะ แต่ตัวเราอยู่ที่ จ.ปทุมธานี เราจะสามารถไปติดต่อได้ที่การเคหะ ที่ใกล้บ้านได้มั้ยค่ะ เช่น ของปทุมธานี หรือต้อสไปติดต่อที่สำนักงานใหญ่ และจังหวัดที่เราทำการจองไว้เท่านั้นค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content