พิชญ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ขอสอบถามโครงดารบ้านเอื้ออาทรลับแล ระยะ4 มีคสามประสงค์จะเช้าซื้อบ้านในโครงการนี้ สอบถามว่า ในกรณ๊ที่จองแล้วนำใบจองไปกู้เงินกับธนาคารแล้วธนาคารไม่ใช้สินเชื่อ ผู้จองจะทำสัญญาเช่าซื้อผ่อนชำระกับการเคหะฯโดยตรงได้ไหมครับหรือจะมีช่องทางอื่นใดที่การเคหะฯจะมาสามารถช่วยเหลือให้ผู้จองสามารถเช่าซื้อได้ ขอบคุณครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content