พันธกานต์

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าราคาบ้านเอื้ออาทร 700,000 บาท แต่เรายื่นธนาคารสัก 1.4 ล้าน เพราะได้มีการต่อเติมไปแล้ว สามารถจะทำได้ไหมครับ ถ้าธนาคารประเมินราคาออกมาได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content