พัณณ์ชิตา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

หากทำเรื่องซื้อห้องเรียบร้อยแล้ว การขอมิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า และเล่มทะเบียนบ้าน จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรอคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content