พัฒน์กมล โชติคราม

  • 9 เดือน ที่ผ่านมา

ซื้อห้องชุดมือสอง พร้อมหนี้ค่าไฟฟ้าจากผู้ซื้อรายเก่า หนี้กว่า 3000 บาท อยากทราบว่าปัญหานี้เคหะจะแก้ไขอย่างไรกับค่าไฟที่ค้างชำระรายเก่า ก่อนนำมาขายใหม่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content