พัชรี

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

ซื้อบ้านกับทางเคหะ กี่วัน ทางเคหะถึงจะส่งมอบกุญแจค่ะ
ตอนนี้ รอเข้าอยู่ 3 เดือน ยังไม่เข้าอยู่ แต่ต้องส่งค่างวดแล้ว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content