พรรณี สืบศรี

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

กรณีต้องการซื้อห้องชุดต่อจาก ผู้ซื้อคนเก่า โดยผู้ซื้อเสนอขายเงินดาวน์ ส่วนที่เหลือให้เราผ่อนต่อกับการเคหะได้เลย สามารถทำได้ไหม และต้องเตรียทฝมเอกสารอะไรบ้างในการโอนเปลี่ยนสัญญา หากผู้ขายทำสัญญาซื้อขายไว้กับการเคหะโดยตรง ระยะเวลาผ่อนชำระมา 7-8 ปี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content