ผู้เช่าอาคารแฟลตคลองจั่น​อาคาร24

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

อยากจะสอบถามไปถึง​เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ​ว่า​ภายในแฟลตคลองจั่นสามารถเลี้ยงสัตว์ประเภทนกได้หรือไม่
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นและประสบปัญหาอยู่ตอนนี้คือ​ การเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นจำนวนมาก​มีการแขวนริมทางเดินและเสียงดังหน้ารำคาน​และช่วงเวลาเดินผ่านมีกรงนกที่เจ้าของนกนำมาแขวนเรียงรายระหว่างทางเดิน​และมีการเทขี้นกลงท่อน้ำหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นมาก​ ทั้งนี้ขอความกรุณาทางการเคหะแห่งชาติเข้ามาช่วยแก้ปัญหา​หรือ​แนะนำข้อร้องเรียนครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไร
​จักขอบคุณยิ่ง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content