บุษบา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

จะซื้อห้องเอื้อต่อจากเจ้าของ แล้วจะโอนเป็นชื่อเราเอง ต้องไปติดต่อที่ไหน ดำเนินเรื่องที่ไหนมั่ง คะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content