บอล

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

ช่วยมาดูแฟลต32 ดินแดงหน่อยครับ ทำไมไม่มีคนทำความสะอาดแฟลตหรอครับ ใต้ถุนแฟลตขยะเต็มเลย แล้วก็มีเลี้ยงไก่เชื้อโรคยิ่งระบาดอยู่ ช่วยเข้ามาดูหน่อยนะครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content