บอล

  • 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
  • 1

ช่วยมาดูแฟลต32 ดินแดงหน่อยครับ ทำไมไม่มีคนทำความสะอาดแฟลตหรอครับ ใต้ถุนแฟลตขยะเต็มเลย แล้วก็มีเลี้ยงไก่เชื้อโรคยิ่งระบาดอยู่ ช่วยเข้ามาดูหน่อยนะครับ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ