บรรดาศักดิ์ ติเวทัง

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

แบ็งค์อนุมัติเงินกู้ ยื่นเอกสาร ทำนิติกรรมจำนอง ที่สำนักงานที่ดิน ใข้เวลาเตรียมเอกสารกี่วันถึงจะโทรนัดเซ็นต์ครับ เพราะรอสองสัปดาห์แล้ว ยังไม่ได้รับการวันนัดโอนจากการเคหะ ครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content