น้ำเพชร เกตุสุวรรณ์

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

คนที่เพึ่งไปเปลี่ยนสัญญาปรับโครงสร้างใหม่มาจะเปลี่ยนกลับเป็นสัญญาโครงสร้างเดิมได้หรือเปล่าค่ะที่5ปีต่อทีก่อนที่จะไปทำถ้าเจ้าหน้าที่ชี้แจ้งรายละเอียดเราจะไม่ทำแล้วจะหาเงินมาโปะให้ยอดเหลือน้อยที่สุดนี่เจ้าหน้าที่ไม่อธิบายบอกอะไรเลยก่อนทำบอกแค่ว่าดอกเบี้คงที่ผ่อนระยะยาว

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content