นุชจุรีรัตน์ จันทร์ถอด

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

เมื่อผ่อนเงินดาวน์ อาคารชุดครบแล้ว การยื่นเรื่องกู้ การเคหะเป็นผู้ดำเนินการให้ หรือผู้ซื้อต้องยื่นเรื่องติดต่อทางธนาคารแทนค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content