นิดา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

อยากรู้ราคาห้อง ตอนนี้ว่าเหลือเท่าไรค่ะ เพราะส่งบ้าน ไป ก็ประมาณ เกือบ 10 ปี แต่ ตอนนี้ คนส่งบ้าน คนละคนกัน เลยอยากจะรู้ ว่า ตอนนี้ เงินต้นของราคาห้อง ว่าเหลือกี่บาทแล้ว บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ สมุทรปราการ ต้องติดต่อ หรือสอบถาม ที่ไหนบ้างค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content