นายเฉลิมพันธ์ ม่วงกลม

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ต้องการยกเลิกสัญญาเช่า อาคารเช่ากระทุ่มแบน เช่าอยู่มาได้เข้าเดือนที่หกแล้ว เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย(อายุ 66 กว่าปีแล้ว) มีโรคประจำตัว ลูกหลานบอกให้มาอยู่ที่บ้าน ต้องการยกเลิกสัญญาเช่าต้องทำอย่างไร เช่ามาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบัน และปัจจุบันได้มาอยู่กับลูกแล้ว ขอทราบวิธีการดำเนินการด้วย ยินดีชำระค่ายกเลิกสัญญาครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content