นางสาว อโนมา ร่มไทร

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

หนูซื้อห้องชุดบ้านเอื้อาทรเศรษฐกิจ2 อ.กระทุ่มแบน ตอนนี่ ผนังห้องร้าว มีนำ้รั่วจากท่อด้านบนและขอบผนั่ง เวลาห้องข้างบนเทนำ้ เคยแก้ไข 2 รอบแล้ว แต่ยังเป็นอีก ใครต้องมาแก้ไขให้และค่าใช้จ่ายใครต้องรับผิดชอบค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content