นางสางชมพูเนกข์ คงทอง

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ทราบว่าการเคหะดินแดง 2 จะเปิดโอกาสให้โอนสิทธิ์เช่าซื้อ กรณีบุคคลอื่นได้อีกครั้งเมื่อไหร่คะ..ทราบว่าปิดการโอนสิทธิ์กรณีบุคคลอื่นมาหลายปีแล้วคะ รบกวนนำนโยบาบายเดิมกลับมาใช้ไหมได้หรือไม่คะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content