นราวิชญ์ ไกรแกล้ว

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ผมเป็นเจ้าของห้องชุดเอื้ออาทร มีโฉนดเรียบร้อยแล้วต้องการใช้เงินสักก้อนนึงเพื่อไปทำธุระกิจปรึกษาสถาบันการเงิน
(ธนาคารแล้วไม่ผ่านเกน)เพราะไม่มีใบประกอบธุระและไม่ได้จดทะเบียนไว้เนื้องจากผมค้าขายสัตว์เลี้ยงเป็นอาชีพอิสระไม่ตรงตามเงื่อนไขของธนาคารอยากทราบว่าการะเคหะสามารถเอาโฉนดห้องชุดของผมมาเปลี่ยนเป็นเงินให้ผมลงทุนธุระกิจสักก้อนไหมจะทำเข้าโครงการไหนได้บ้างของการเคหะเพราะเคยส่งค่าห้องชุดและมีประวัติกับการจ่ายค่าห้องชุดกับการเตหะอยุ่แล้วส่งตรงตามเวลาไม่เคยค้างค่าห้องเลยผมเลยคิดว่าจะเอาโฉนดห้องชุดที่มีไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อขายฝากหรืออะไรก็ได้ที่สามารถนำเงินออกมาได้โดยที่ผมจะส่งค่ารายเดือนกับการเคหะเหมือนเดิมให้คำแนะนำด้วยคับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content