ธัญสิริ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

พอดีจะซื้อต่อแฟลตเอื้ออาทร เจ้าของเก่าที่จะขายผ่อนมาเปน 10 ปีแล้ว ที่นี้เจ้าของเก่าอยากขายต่อ แต่ยังผ่อนกับการเคหะไม่หมด เราเปนคนที่จะซื้อต่อ เราต้องการเอาไปเข้าแบงเพื่อเอาเงินมาจ่ายส่วนที่เจ้าของเดิมจ่ายไปแล้วทั้งหมดกับส่วนที่ยังค้างการเคหะอยู่ ทีนี้ไปเราไปติดต่อขอกู้แบงค์ แบงค์บอกว่าด้านหลังโฉนดยังว่างป่าว ไม่มีกรรมสิทธิ์เลยทำเรื่องกู้แบงค์ไม่ได้ จะสอบถามว่าถ้าเราจะสลักชื่อด้านหลังโฉนดจะได้ไหม ถ้าได้ต้องดำเนินการที่ไหน อย่างไร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content