ธมนวรรณ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ทำสัญญาจองโครงการที่ยังไม่เสร็จ เกิดคำถามว่า แบงค์จะทำเรื่องให้ตอนไหน ตอนนี้ส่งเรื่องไปยัง ทำไมไม่มีใครติดต่อมาเลย ที่บอกว่า 45ืวัน เริ่มนับจากวันไหน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content