ทวีศักดิ์

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

ไม่ได้รับใบเสร็จการชำเงินส่งมาเลย ตอนซื้อเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดส่งใบเสร็จในการชำระเงินภายในวันที่20ของเดือนแต่นี้จะสิ้นเดือนแล้วยังไม่ได้รับทางการเคหะมีวิธีที่จะให้ลูกค้ารับใบเสร็จทางอีเมลไหมเพราะจะเอาไปเบิกค่าเช่า

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content