ณัฐวุฒิ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

เช่าห้องอยู่ที่การเคหะพรพระร่วง ตอนนี้อยากจะย้ายชั้นอยู่ จากชั้น1ไปชั้นที่4 ควรทำยังไง เสียค่าห้องเดิมไหมเพราะอยู่ไม่ครบสัญญา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content