ณัฐวรรณ เอี่ยมละออ

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ตอนนี้ยังไม่มีเงินเพื่อไปทำการต่อสัญญาเช่าเลยค่ะซึ่งเลยกำหนดมาแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะเช่าต่อมีทางที่จะขอผ่อนผันหาเลื่อนการต่อสัญญาออกไปก่อนจะได้ไหมคะ เพราะตอนนี้เดือดร้อนและลำบากมากๆค่ะ วันนี้ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่มาทำการล็อคมิเตอร์น้ำจึงไม่สามารถใช้น้ำได้ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content